Đệt, làm mừng hụt

anh meme, hinh troll Đệt, làm mừng hụt
2 10 84
Submit comment
    No comments yet

Chắc chưa?

Lời bố dạy :))

Team marketing của Durex chưa bao giờ làm mình thất vọng :))

Hơi khựng lại, thôi coi như bỏ :))

Khi nghe tin ngày mai hết giãn cách

Còn đàn ông chúng tôi thì sao =))

Đẻ mỗi ngày đi cho bố nhờ

Không những hít mà tao còn bắn đồng đội :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close