Trời địu, bạn bè như cl :))

anh meme, hinh troll Trời địu, bạn bè như cl :))
2 6 74
Submit comment
    No comments yet

People cứ make it complicated vậy ta :(

Người thành công be liek =))

Facebook, instagram bị lỗi nghiêm trọng, không thể truy cập

Người chơi hệ tâm linh =))

Chỉ có bạn bè chửi tôi thôi....

Thì ra SCB và Sacombank là 2 ngân hàng khác nhau :(

Má tức thiệt chứ :v

Bún Bò thời Covid - 10 phần tầng 50 block B nhé bà chủ

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close