Thật sự là éo thể ngờ ????

anh meme, hinh troll Thật sự là éo thể ngờ ????
1 7 28
Submit comment
    No comments yet

Dân Việt Nam kiên cường, nghe tiếng súng thì lập tức bao vây kẻ địch

Ảnh chế rồi hỏi sao cái lỗ ngày càng bự

Quả là hảo hán, tại hạ bái phục

Anh sai ở đâu?

Share cho mấy đứa bị ám ảnh cưỡng chế liền, rát lắm :v

Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Người thành công be liek =))

Giờ vẫn nghèo, chỉ là không còn trẻ nữa =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close