Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v

anh meme, hinh troll Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v
2 7 54
Submit comment
    No comments yet

Nhìn y chang 2 giọt nước luôn

People cứ make it complicated vậy ta :(

Phát minh vĩ đại của nhân loại, ok fine

Xin lỗi anh đi

Mới đầu năm hoc, tới công chuyện nữa rồi

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn =))

ồ quao, thánh soi =)))

vẫn là chúng tôi ở hiện tại

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close