Team marketing của Durex chưa bao giờ làm mình thất vọng :))

anh meme, hinh troll Team marketing của Durex chưa bao giờ làm mình thất vọng :))
1 2 74
Submit comment
    No comments yet

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm =))

Cũng rất gì và này nọ =))

Thầy phán chỉ có chuẩn =)))

"Gió" này giật cấp 10 cấp 20 gì đó

Ảnh chế hài hước của đệ tử thầy LộcFuho

Mong mẹ tròn con vuông :))

Bánh mì không :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close