Chỉ có bạn bè chửi tôi thôi....

anh meme, hinh troll Chỉ có bạn bè chửi tôi thôi....
30 95 566
Submit comment
    No comments yet

Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v

Ảnh bựa: chắc ai cũng bị lú lú như này rồi :))

Sô lô không ku em =))

Vaccine cần thiết ngay bây giờ

Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn =))

Ảnh hài: rồi giờ muốn sao nà :v

Cơ hội thăng tiến cao =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close