Má tức thiệt chứ :v

anh meme, hinh troll Má tức thiệt chứ :v
30 89 621
Submit comment
    No comments yet

Dòng thứ ngu =))

Ảnh chế thầy trò Đường Tăng và kiếp nạn thứ 82

Dân Việt Nam kiên cường, nghe tiếng súng thì lập tức bao vây kẻ địch

Ai rồi cũng khác =))

Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like

Đâu phải muốn kẹt là được, vl kẹt tiền

Mắc mệt ghiaaa

Chơi nối chữ không =)

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close