Lời bố dạy :))

anh meme, hinh troll Lời bố dạy :))
23 96 442
Submit comment
    No comments yet

Nghe mà nghẹn, cái nỗi lòng chó :((

Nghe bảo Hồ Tây phong thuỷ tốt lắm

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

IQ Vô cực - Không thể nào có hại sức khỏe được

Cái lùm mía thiệt chứ, 10 ngàn người đã biết đi bộ bằng chân :v

combo tuyệt đỉnh

Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like

Ngày nảy ngày nay tiếng anh là gì?

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close