Vị trí không phải ai muốn đứng là đứng được nhé các bạn

anh meme, hinh troll Vị trí không phải ai muốn đứng là đứng được nhé các bạn
23 92 553
Submit comment
    No comments yet

Phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường bất khuất dù trong hoàn cảnh nào

Ai rồi cũng khác =))

Không phải cứ lớn lên là bỏ được thú vui lúc nhỏ, hãy vui khi còn có thể

Mong mẹ tròn con vuông :))

Để tao kể cho m nghe

Rồi xong phim :v

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close