Sống yên bình quá thì đời dô dị mày hiểu không?

anh meme, hinh troll Sống yên bình quá thì đời dô dị mày hiểu không?
26 106 671
Submit comment
    No comments yet

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Cái lùm mía thằng con, chất lượng quá

Chắc chưa?

Lại bảo không đúng đi, hoạ mi ngừng hót thì…

Ờ mây zing gút chóp em :))

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Meme phải vừa đi vừa thích nha =))

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close