Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like

anh meme, hinh troll Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like
40 179 935
Submit comment
    No comments yet

Tiêm đủ 2 mũi chưa các fen =))

Rồi xong phim :v

Lag tí làm gì căng =))

Dân Việt Nam kiên cường, nghe tiếng súng thì lập tức bao vây kẻ địch

Có vài đứa được “công bằng hơn“ những đứa còn lại, true story

Vua lì đòn, u là trời tui mệt với chị này quá

Cái lùm mía gia đình thiệt chứ :v

Con với cái, tới công chuyện luôn =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close