Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

anh meme, hinh troll Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?
55 220 1679
Submit comment
    No comments yet

Em đã quen với cô đơn :((

Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

Post face mà che mặt là xưa rồi các ông ạ

Để đây và không nói gì, sau dịch chắc ai đó sẽ cần :))

Từ chối nhẹ nhàng thôi :(

Đam mê em có, nhưng không đủ trình thôi thầy :v

Thì từ từ người ta kiếm tiền mua, làm gì căng =.=

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close