Ngày trước thôi. chứ dịch kiểu này thì thua

anh meme, hinh troll Ngày trước thôi. chứ dịch kiểu này thì thua
101 412 2636
Submit comment
    No comments yet

Vua lì đòn, u là trời tui mệt với chị này quá

combo tuyệt đỉnh

Anh sai ở đâu?

Khi nghe tin ngày mai hết giãn cách

Tô bún bò sau dịch :))

Ờ mây zing gút chóp em :))

Chu mỏ nào anh ơi em! Seo phì cái nào

Để tao kể cho m nghe

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close