Khỏi, cảm ơn bạn :))

anh meme, hinh troll Khỏi, cảm ơn bạn :))
98 412 2628
Submit comment
    No comments yet

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

Đâu phải muốn kẹt là được, vl kẹt tiền

Tiêm đủ 2 mũi chưa các fen =))

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Thật sự là éo thể ngờ ????

Facebook, instagram bị lỗi nghiêm trọng, không thể truy cập

Chân lý không thể bàn cãi - Team Đậu Xanh đâu giơ tay

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close