Đâu phải muốn kẹt là được, vl kẹt tiền

anh meme, hinh troll Đâu phải muốn kẹt là được, vl kẹt tiền
84 373 2248
Submit comment
    No comments yet

Meme bái phục, là cả thế giới sai chứ em không có sai nha :v

Đệt, làm mừng hụt

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Định nghĩa bạn thân =))

Con biết gì đâu ba :)))

Vua lì đòn, u là trời tui mệt với chị này quá

Tới công chuyện luôn rồi

Đây là tôi khi giáo viên bắt bật cam trong tiết học online

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close