Meme bái phục, là cả thế giới sai chứ em không có sai nha :v

anh meme, hinh troll Meme bái phục, là cả thế giới sai chứ em không có sai nha :v
88 342 2524
Submit comment
    No comments yet

Tứk ák =.=

Lời bố dạy :))

Có thể bạn chưa biết

Không biết phân biệt thì được 1 người yêu thôi cũng được nhở :v

Thật sự là éo thể ngờ ????

Dân Việt Nam kiên cường, nghe tiếng súng thì lập tức bao vây kẻ địch

Nái nì nạ nời

Thầy phán chỉ có chuẩn =)))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close