Sài Gòn hôm nay mưa quá =))

anh meme, hinh troll Sài Gòn hôm nay mưa quá =))
84 329 2377
Submit comment
    No comments yet

Liêm sỉ gì tầm này nữa, bái phục bái phục

Mất gốc tiếng Anh thì vô chốt đơn lẹ nha mấy fen =))

Em đã quen với cô đơn :((

Cú sốc đầu đời, có ai thấu hiểu :))

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

Khỏi, cảm ơn bạn :))

Ai còn nhớ cái này không?

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close