Đam mê em có, nhưng không đủ trình thôi thầy :v

anh meme, hinh troll Đam mê em có, nhưng không đủ trình thôi thầy :v
54 218 1909
Submit comment
    No comments yet

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Câu hỏi thường gặp sau giãn cách =))

Vua lì đòn, u là trời tui mệt với chị này quá

Có năng khiếu bẩm sinh :))

Ba gai vậy rồi ai độ =.=

Mé cay trọng tài Saoud Al-Adba vãi

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

Ai rồi cũng khác =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close