Gen Z feedback =))

anh meme, hinh troll Gen Z feedback =))
81 281 2014
Submit comment
    No comments yet

Sao mẹ anh chưa đuổi em?

Nói không đúng đi? Ai đi WC mà không đem điện thoại theo

Tô bún bò sau dịch :))

TrắcGirl

Chắc chủ nhà thường xuyên đau bụng lúc nấu nướng

Em cũng muốn giúp nhưng bất lực ạ :(

Tưởng thơm và cái kết hú hồn

Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close