Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

anh meme, hinh troll Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v
76 322 2512
Submit comment
    No comments yet

Khỏi, cảm ơn bạn :))

Nghe mà nghẹn, cái nỗi lòng chó :((

Hình ảnh hài hước ảo diệu thật

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Bước đi hơi sai nhưng mà thôi kệ :3

Thì từ từ người ta giao, làm gì căng =)))

Phomai con bò lú =))

Em đã quen với cô đơn :((

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close