Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

anh meme, hinh troll Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v
76 322 2519
Submit comment
    No comments yet

Cái lùm mía thiệt chứ, 10 ngàn người đã biết đi bộ bằng chân :v

Tuổi thơ

Hơi khựng lại, thôi coi như bỏ :))

Phát minh vĩ đại của nhân loại, ok fine

Quận 7: Ngáo đá chém lìa đầu người đàn ông bán tạp hoá

Cú sốc đầu đời, có ai thấu hiểu :))

Động lực phụ giúp mẹ phơi quần áo mỗi ngày

Meme phải vừa đi vừa thích nha =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close