Chơi vậy ai chơi lại, ổ bánh mì đầy thái độ :))

anh meme, hinh troll Chơi vậy ai chơi lại, ổ bánh mì đầy thái độ :))
95 420 2833
Submit comment
    No comments yet

Câu hỏi của thầy khó vãi lều :))

Nghe mà nghẹn, cái nỗi lòng chó :((

Meme bái phục, là cả thế giới sai chứ em không có sai nha :v

1 phút tự nhìn mình trong gương :))

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

Điều em luôn giữ kín trong tym :((

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Có vài đứa được “công bằng hơn“ những đứa còn lại, true story

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close