Mất gốc tiếng Anh thì vô chốt đơn lẹ nha mấy fen =))

anh meme, hinh troll Mất gốc tiếng Anh thì vô chốt đơn lẹ nha mấy fen =))
103 410 3105
Submit comment
    No comments yet

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

Nái nì nạ nời

Người thành công be liek =))

Cơ hội thăng tiến cao =))

Không phải cứ lớn lên là bỏ được thú vui lúc nhỏ, hãy vui khi còn có thể

Mở vì đam mê thôi :))

Tới hít thở cũng mập, thôi thìii…

Trời địu, bạn bè như cl :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close