Hơi khựng lại, thôi coi như bỏ :))

anh meme, hinh troll Hơi khựng lại, thôi coi như bỏ :))
202 736 6004
Submit comment
    No comments yet

Tưởng thơm và cái kết hú hồn

Không biết phân biệt thì được 1 người yêu thôi cũng được nhở :v

IQ Vô cực - Không thể nào có hại sức khỏe được

Bao giờ lấy chồng :))

Meme bái phục, là cả thế giới sai chứ em không có sai nha :v

Đọc 2 lần sẽ thấy sai sai :))

Thôi bỏ đi :v

Này thì nhân cơ hội :v

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close