Mình cũng sợ phải sao kê lắm fen :(

anh meme, hinh troll Mình cũng sợ phải sao kê lắm fen :(
154 641 4723
Submit comment
    No comments yet

Thanh niên thật thà :))

Từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ;))

Quận 7: Ngáo đá chém lìa đầu người đàn ông bán tạp hoá

Giờ vẫn nghèo, chỉ là không còn trẻ nữa =))

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Ai rồi cũng khác =))

Lời bố dạy :))

Không những hít mà tao còn bắn đồng đội :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close