Em đã quen với cô đơn :((

anh meme, hinh troll Em đã quen với cô đơn :((
658 2537 18690
Submit comment
    No comments yet

Ba gai vậy rồi ai độ =.=

Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v

Đẻ mỗi ngày đi cho bố nhờ

Sài Gòn hôm nay mưa quá =))

Từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ;))

Can you speak English? :))

Em coi rồi nè

Nam nữ bình đẳng mà :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close