Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

anh meme, hinh troll Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(
1222 4812 36317
Submit comment
    No comments yet

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn =))

Lag tí làm gì căng =))

Sô lô không ku em =))

Em cũng muốn giúp nhưng bất lực ạ :(

Cú sốc đầu đời, có ai thấu hiểu :))

Tình chị em chắc có bền lâu =))

ủa có gì đó sai sai =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close