Gặp ma thì phải làm saooo

anh meme, hinh troll Gặp ma thì phải làm saooo
4040 15941 119244
Submit comment
    No comments yet

Photoshop vừa có tâm, vừa có tài :v

ồ quao, thánh soi =)))

Hãy là người tiêu dùng thông minh =))

Khó vãi lều vầy mà cũng làm được, phong cách 3D :))

Thì ra SCB và Sacombank là 2 ngân hàng khác nhau :(

Dòng thứ ngu =))

Để tao kể cho m nghe

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close