Lại bảo không đúng đi, hoạ mi ngừng hót thì…

anh meme, hinh troll Lại bảo không đúng đi, hoạ mi ngừng hót thì…
3949 15970 120300
Submit comment
    No comments yet

Thầy phán chỉ có chuẩn =)))

Thuốc đặc trị cho mấy fen nè :))

Chơi nối chữ không =)

Gặp được anh khách thật thà, thương anh :v

Ảnh bựa: Cái lùm mía chứ Ýe =)))

Dép lào tao mang mỏng như lưỡi lam là để tới công chuyện với mày

Nghe bảo Hồ Tây phong thuỷ tốt lắm

Có vài đứa được “công bằng hơn“ những đứa còn lại, true story

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close