Bài thi học kỳ của em :(

anh meme, hinh troll Bài thi học kỳ của em :(
8352 32989 247709
Submit comment
    No comments yet

Ngày trước thôi. chứ dịch kiểu này thì thua

Ai còn nhớ cái này không?

Gỡ phong tỏa rồi các bạn ơiiii

Còn đàn ông chúng tôi thì sao =))

Tứk ák =.=

haivl Công nghệ 4.0 sắp tràn tới cõi âm rồi…

Chỉ có bạn bè chửi tôi thôi....

Mới đầu năm hoc, tới công chuyện nữa rồi

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close