People cứ make it complicated vậy ta :(

anh meme, hinh troll People cứ make it complicated vậy ta :(
1834 7282 54403
Submit comment
    No comments yet

Phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường bất khuất dù trong hoàn cảnh nào

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

Nhìn y chang 2 giọt nước luôn

Mé cay trọng tài Saoud Al-Adba vãi

Mình cũng sợ phải sao kê lắm fen :(

Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Tô bún bò sau dịch :))

Mất gốc tiếng Anh thì vô chốt đơn lẹ nha mấy fen =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close