People cứ make it complicated vậy ta :(

anh meme, hinh troll People cứ make it complicated vậy ta :(
8176 32941 246411
Submit comment
    No comments yet

Còn đàn ông chúng tôi thì sao =))

Này thì nhân cơ hội :v

Công chúa bong bóng nhà ai nè, hốt về lẹ

Lời bố dạy :))

Anh sai ở đâu?

Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like

Chu mỏ nào anh ơi em! Seo phì cái nào

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close