Mắc mệt ghiaaa

anh meme, hinh troll Mắc mệt ghiaaa
1435 5658 42405
Submit comment
    No comments yet

Đây là tôi khi giáo viên bắt bật cam trong tiết học online

Ngày nảy ngày nay tiếng anh là gì?

Ảnh bựa: chắc ai cũng bị lú lú như này rồi :))

Tô bún bò sau dịch :))

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Chuyện hôm nay: thanh niên gửi xe sân bay và kẹt dịch

Lại bảo khum đúng đi :v

Chắc chủ nhà thường xuyên đau bụng lúc nấu nướng

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close