Can you speak English? :))

anh meme, hinh troll Can you speak English? :))
4938 19537 146932
Submit comment
    No comments yet

combo tuyệt đỉnh

Để đây và không nói gì, sau dịch chắc ai đó sẽ cần :))

Phomai con bò lú =))

Thì ra SCB và Sacombank là 2 ngân hàng khác nhau :(

Có duyên âm theo là sao???

Ngày trước thôi. chứ dịch kiểu này thì thua

Quả là hảo hán, tại hạ bái phục

Gặp ma thì phải làm saooo

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close