Can you speak English? :))

anh meme, hinh troll Can you speak English? :))
1458 5728 43390
Submit comment
    No comments yet

Facebook, instagram bị lỗi nghiêm trọng, không thể truy cập

Sống yên bình quá thì đời dô dị mày hiểu không?

Haivl người người nhà nhà mua iphone 13, tui thì vẫn con iphone 4

Bài thi học kỳ của em :(

Lại bảo khum đúng đi :v

Từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ;))

Không biết phân biệt thì được 1 người yêu thôi cũng được nhở :v

Nhìn y chang 2 giọt nước luôn

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close